Amaç ve Kapsam


Amaç

Yönetim ve Örgüt Tarihi alanına ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

 

Kapsam

Yönetim ve Örgüt Tarihi Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli, uluslararası ve bilimsel bir dergidir. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır.