Yayıncı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mumcu
ORCID: 0000-0001-6610-5073
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi